Domenii de Activtate vizate:

Domeniile de activitate agreate în cadrul ”Slatina Industrial Parc” sunt:
  • industrie prelucrătoare, cu posibilitatea concentrării pe diverse industrii de vârf;
  • afaceri, în care predomină activităţile financiar-bancare, de consultanţă, proiectare, cercetare dezvoltare, precum şi activităţi de administrare a afacerilor;
  • distribuţie, în care predomină activităţile de depozitare mărfuri şi logistică;
  • servicii, în care predomină industriile producătoare de servicii;
  • pe lângă activităţile care predomină şi care conferă domeniul de specializare al parcului industrial, în vederea sprijinirii dezvoltării acestor activităţi, se pot desfăşura o serie de servicii conexe: furnizare de utilităţi, curăţenie şi pază, servicii comerciale şi de alimentaţie publică, activităţi hoteliere, servicii de evidenţă contabilă, asistenţă în afaceri, servicii de asigurare şi altele similare acestora sau în legătură directă cu acestea.

Configurația și prețul terenului
Parcul Industrial este împărțit în loturi, care la rândul lor sunt divizate în parcele cu diferite suprafețe. Atât parcelele cât și loturile sunt modulare putând fi redimensionate, în funcție de necesitățile și investiția propusă.
Prețul terenului în Parcul Industrial:
•    Preţul  minim de pornire a licitaţiei pentru vânzarea loturilor de teren situate în incinta Parcului Industrial Slatina, din zona Milcov, stabilit pe bază de rapoarte de evaluare întocmite de  evaluator autorizat  ANEVAR este:
•    a) - pentru parcelele nr. 1 și nr. 2  de  4,5 euro/mp, respectiv:
     -  774.404 euro pentru  parcela 1 -  teren  în suprafață de 172.090 mp (17,090ha)
     -   99. 162 euro  pentru  parcela 2 -   teren în suprafață de 22.036 mp (2,203 ha)
•    b) – pentru parcelele 3,4 și 5,  de  3,5 euro/mp, respectiv:
      - 140.756 euro  penru   parcela 3 – teren în suprafaţă de 40.216 mp (4,021ha)
      -  62.713 euro pentru  parcela 4 -  teren în suprafaţă de 17.918 mp (1,79ha)
      -  74.354 euro pentru parcela  5 – lotul  nr. 5 – teren în suprafaţă de 21.244 mp (2,124ha).
X. Costul de mentenanță perceput de către Societatea-Administrator
- Este  de 0,5 Euro/mp/an (fără T.V.A.)pentru suprafețe de teren cumpărate/concesionate până la 50.000 mp
- Este de 0,4 Euro/mp/an (fără T.V.A) pentru suprafețe cumpărate/concesionate între 50.000 – 150.000 mp;
- Este de 0,3 Euro/mp/an (fără T.V.A) pentru suprafețe cumpărate/concesionate peste 150.000 mp

Costul de mentenanță va fi actualizat anual cu inflația în zona euro. Modalitatea de plată va fi stabilită prin contractul de concesiune.Prețul de vânzare va fi actualizat pe măsură ce vor fi aduse utilitățile și va fi stabilit prin evaluare realizată de un evaluator agreat ANEVAR.

Avantaje

Companiile prezente în Parcul Industrial beneficiază de scutire de impozit pe teren și clădiri , eliberarea gratuită a oricaror certificate de urbanism, autorizatii de construire pentru terenurile și clădirile din infrastructura parcului. Societatea Administrator (SC ”Slatina Industrial Parc”), acordă sprijin companiilor prezente în parc, asigurând legătura între investitori și instituțiile publice locale. De asemenea investitorii pot beneficia în mod gratuit de informații privind schemele de ajutor de stat si resurse de finanțare prin Fonduri Europene.
Pentru susținerea investițiilor în Parcul Industrial și reducerea perioadelor pentru obținerea documentațiilor de avizare sau autorizare, societatea administrator colaborează cu reprezentanți ai autorităților locale, astfel grăbind procesul de evaluare administrativă pentru obținerea documentațiilor specifice.
Cale ferata, drum european, viitorul drum expres, aeroport Craiova, aproape de Dunare (Corabia poate viitor port funcțional).
Municipiul Slatina: cu firme industriale foarte puternice, deci exista forta de munca foarte calificată.